Data Recovery - Dataräddning

Data Recovery
Intresseanmälan | Villkor | Rutiner | Kunder | Kontakt | Data Recovery | Frågor och svar | Tips och råd | Site Map

Data recovery - Dataräddning

 
Ondata är ett av få företag i världen som har komplett utrustning för att kunna återskapa data. Dessutom får du det gjort på ett smidigt och mycket prisvärt sett! Att välja rätt företag för dataräddning, s k "data recovery", kan vara det viktigaste beslut du tar när data gått förlorad. 

Med stor sannolikhet kan du genom Ondata återfå all data som förlorats om t ex en hårddisk skadats på grund av:

 • felaktig radering
 • formatering
 • virus, trojaner m m
 • mekanisk åverkan
  • åsknedslag
  • brand
  • översvämning
  • slag och stötar m m ...
 
 
dataforlust
 

Lämna aldrig skadad  lagringsmedia i
okvalificerade händer, då det krävs åratal av
erfarenhet för att säkert kunna återskapa data
utan onödig dataförlust.

 
   
           
Villkor och åtgärder får du svar på genom att ringa:      
   
I samtliga ärenden utförs alltid en diagnos, vars resultat du omgående delges för ställningstagande om fullföljande av uppdraget.
Återskapande av data kan göras från alla lagringsmedia och oberoende av operativsystem.
   
                 
Några exempel på de vanligaste operativsystemen:
   
 
SISTEMAS OPERATIVOS:
MS-DOS
Windows 3.11
Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows XP
Windows NT Server
Windows 2000 Server
Systems RAID Server
Novell Netware
UNIX - XENIX
LINUX
RS 6000
AS 4400 IBM
SYSTEMS DEC
PICK
SYSTEMS 36
MACINTOSH
       
 
Några exempel på de vanligaste lagringsmedierna:
   
 
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO:
Discos duros
Discos Opticos
Diskettes
Sistemas RAID
Cintas DAT
Discos Zip
Discos JAZ
Discos SYQUEST
Hard Drive
DAT 4mm / 8mm
Disco Bernoulli 1/4"
DVD
CDRom
Pen Drive
Compact Flash
Micro Drive
Memory stick
Smart Media
Secure Digital
Flash Memory
     
 
STÄNG AV SKADAD UTRUSTNING
Onormala missljud kan vara hårddiskars läshuvuden som skrapar eller slår emot skivorna som lagrar data inuti hårddisken. Försök att själv lösa problemen kan orsaka ytterligare skada, vilket kan göra det både kostsamt och mycket svårt att återskapa förlorad data. I de fall där hårddiskens ytskikt är helt blankslipade av läshuvuden som skrapat emot ytan är det tyvärr omöjligt att kunna återskapa data i en data recovery-process. Stäng därför omgående av den dator som du misstänker vara skadad på detta sätt, om du vill öka dina chanser till en lyckad dataräddning.
ÅTERINSTALLERA INTE
ett operativsystem som har havererat. Om du gör det, riskerar du att skriva över och förstöra befintligt lagrad information, i bästa fall kan man i en mycket komplicerad dataräddning återskapa en del av den lagrade informationen.
ÖPPNA ALDRIG EN HÅRDDISK
En hårddisk bör enbart öppnas i så kallade 'renrum', med avancerad teknisk utrustning godkänd av hårddisktillverkaren, och av rätt utbildad personal. Det är bara på mycket specialiserade data recovery-laboratorier, vilka finns hos bl a Ondata, som dessa dataräddningskrav kan tillgodoses.
PROGRAMVARA FÖR ÅTERHÄMTNING AV DATA
Ivissa fall kan det gå att återskapa data genom att använda programvara speciellt avsedd för dataräddning. Det är dock mycket viktigt att programvaran är certifierad just för det system som används. En felaktig programvara för dataräddning kan förvärra, eller till och med helt förstöra en redan skadad enhet. Lika vitalt för data recovery-processen är att rätt utbildad teknisk expertis hanterar programvaran för att inte förvärra situationen.
Ett unikt lager av reservdelar för hårddiskar ökar sannolikheten för att lyckas med en dataräddning, och kunna rädda så mycket som möjligt av all den information som finns på skadade enheter, oavsett märke och ålder.

ONDATA sites

ITALY: recupero dati, recupero hard disk
SPAIN: Recuperacion de datos, Recuperar datos disco duro
FRANCE: Recuperation de donnees, disque dur
GERMANY: Datenrettung, data recovery
Data Recovery Software, Hard Disk Data Recovery Software

Data recovery - Dataräddning - Dataförlust - Dataradering - Dattenretung - Datarekonstruktion - Dataåterställing - återskapande av data